Výhybkové a jiné skříně
- svařované skříně pro elektrické rozvody, měniče, ovladače RIS bez výbavy
- svařované skříňky topení bez výbavy
- nerezové chráničky pro topení