Ostatní služby
- stykové svary žlábkových kolejnic MHD metodou Innershield
- stykové svary hlavových kolejnic MHD metodou Innershield
- ohýbání kolejnic
- navařování kolejnic automatem pod tavidlem a vybroušení do profilu
- navaření hlavy zastávkové kolejnice tvrdokovem a obroušení do profilu
- renovace srdcovky křížení navařením včetně obroušení
- dvojmontáž kolejnic NT1, S49
- montáž vodivých propojek
- jiné zámečnické práce ve výrobní hale nebo v terénu