Kolejová křížení a výměnové díly tratí MHD
- výhybková křížení svařovaná z NT kolejnic
- křížení čtyřsrdcová svařovaná z NT kolejnic
- křížení osmisrdcová svařovaná z NT kolejnic
- křížení šestnáctisrdcová svařovaná z NT kolejnic
- křížení osmisrdcová svařovaná pro křížení MHD s ČD
  z R65 nebo S49/NT1 kolejnic
- výhybková křížení a křížení se srdcovkami blokovými
- srdcovka svařovaná samostatná
- srdcovka bloková samostatná