Ostatní výrobky
- zařízení pro odvodnění kolejového svršku SOR 94
  (do koleje, mezi koleje, vně koleje - pro všechny typy kolejnic)
- rozchodnice typu H, Z, M24 pro různé rozchody
- vodivé propojky kolejnic - Cu lano libovolných délek
- zábradlí trubková, jeklová, s výplní, bez výplně
- ostatní zámečnické výrobky